Kościół Wszystkich Świętych

2014/2015 Projekt wnętrza Kościoła Wszystkich Świętych (kościół górny)
w Warszawie.

Zakres projektu obejmuje: projekt posadzki, kolorystykę, oświetlenie a także wytyczne dotyczące przywrócenia ładu przestrzennego wnętrza świątyni, z uwzględnieniem renowacji oraz replik struktur niektórych zabytków ruchomych prowadzących do przywrócenia ich historycznej formy. Projekt zawiera także sugestie dotyczące odtworzenia spójnego programu ikonograficznego w układach typologicznych Starego i Nowego Testamentu na podstawie zachowanych zdjęć w Instytucie Sztuki Państwowej Akademii Nauk i opisów źródłowych.
Projekt podwójnego konfesionału szafowego.

2016 -2020 nadzory autorskie nad realizacją projektu wnętrza Kościoła Wszystkich Świętych (kościół górny) w Warszawie, Plac Grzybowski 3/5.