Kościół św. Kazimierza w Kartuzach

Budowa neogotyckiego, ewangelickiego kościoła trwała od 1885 do 1887 r. Na cokole wieży od strony południowej, w pobliżu bocznego wejścia do kościoła widać kamień węgielny, z wykutą w nim datą 1886.
2004 – 2012 Projekt i nadzór autorski nad modernizacją zabytkowego wnętrza kościoła objętego opieką konserwatorską. Zakres projektu obejmuje: projekt posadzki, kolorystykę, oświetlenie a także wytyczne dotyczące przywrócenia ładu przestrzennego wnętrza świątyni, z uwzględnieniem renowacji oraz replik struktur niektórych zabytków ruchomych prowadzących do przywrócenia ich historycznej formy, oraz projekty całkowitego wyposażenia: prezbiterium, ołtarzy, chrzcielnicy, ambony, sedilli, sedii i ławek.

Po 65 latach w 2010 r. powrócił na wimpergę portalu głównego krzyż wys. 180 cm z czerwonego piaskowca, zrekonstruowany na podstawie przedwojennej kartki pocztowej „Gruss aus Carthaus. Lutherkirche”.