Ilustracja

Ilustracje do Baśni Hansa Christiana Andersena
i ilustracje do Wierszy dla dzieci Leopolda Staffa