Dorota Żarska
Wielkanocne Malowanki Wielkanocne Malowanki Wielkanocne Malowanki Wielkanocne Malowanki Wielkanocne Malowanki Wielkanocne Malowanki Wielkanocne Malowanki Wielkanocne Malowanki

Wielkanocne Malowanki

koncepcja plastyczna książki, opracowanie graficzne, rysunki, skład i łamanie
Tomasz M. Wiśniewski
wydawnictwo MIC Księży Marianów, Warszawa