Dorota Żarska
Towarzysz Podróży Towarzysz Podróży Towarzysz Podróży Towarzysz Podróży

Towarzysz Podróży

ilustracje Tomasz M. Wiśniewski
tekst: Hans Christian Andersen
wydawnictwo: Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa