Dorota Żarska
Ptaki Pana Boga Ptaki Pana Boga Ptaki Pana Boga Ptaki Pana Boga Ptaki Pana Boga Ptaki Pana Boga Ptaki Pana Boga

Ptaki Pana Boga

koncepcja plastyczna książki i serii Dorota Żarska i Tomasz M. Wiśniewski
tekst:  Dorota Żarska
opracowanie graficzne, rysunki, zdjęcia, skład i łamanie: Tomasz M. Wiśniewski
Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum