Dorota Żarska
Paleta Pana Boga Paleta Pana Boga Paleta Pana Boga Paleta Pana Boga Paleta Pana Boga Paleta Pana Boga Paleta Pana Boga Paleta Pana Boga Paleta Pana Boga Paleta Pana Boga Paleta Pana Boga Paleta Pana Boga Paleta Pana Boga Paleta Pana Boga

Paleta Pana Boga

koncepcja plastyczna książki i serii Dorota Żarska i Tomasz M. Wiśniewski
tekst:  Dorota Żarska
opracowanie graficzne, rysunki, zdjęcia, skład i łamanie: Tomasz M. Wiśniewski
Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum