Dorota Żarska

biografia / bibliografia

 

BIOGRAFIA:

2003 – 2020  WSPÓŁPRACA z Dorotą Żarską

                  przy projektach architektury wnętrz obiektów sakralnych:
 

2015 – 2020 Projekt wnętrza Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie.             
          2013 Projekt wnętrza Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu  
                 w Warszawie, kościół Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
          2013 Projekt modernizacji prezbiterium, ołtarza i ambony w Kościele
                 św. Józefa Oblubieńca NMP, Warszawa Ursus
2012 – 2015 Projekt wnętrza Kościoła św. Jana Marii Vianneya,

                 Gostkowo k. Bytowa
2007 – 2012 Projekt wnętrza Kościoła św. Jana Pawła II w Odolionie
          2006 Projekt kaplicy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo p.w.
                 Matki Boskiej Częstochowskiej w Kartuzach.
          2005 Projekt kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w  
                 kościele parafialnym p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi
                 Panny w Warszawie-Ursusie.
2004 – 2012 Projekt modernizacji zabytkowego wnętrza neogotyckiego kościoła
                 parafialnego p.w. św. Kazimierza w Kartuzach, objętego opieką
                 konserwatorską.
2003 – 2005 Projekt wnętrza kaplicy pod wezwaniem bł. Franciszki Siedliskiej w
                 Domu Macierzystym Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny
                 z Nazaretu w Żdżarach.

 

2007 – 2013   Współpraca z Narodowym Centrum Kultury:
                 - projekt typograficzny serii i  projekty poszczególnych okładek do jedenastu
                   książek wydanych w ramach serii;
                 - projekty druków reklamowych NCK: plakaty, foldery, ulotki, kartki pocztowe,   
                   zaproszenia etc; zdjęcia

2001 – 2007   projekty grafiki wielkoformatowej i malarstwo ścienne dla Procter&Gamble w Warszawie;
                   projekty grafiki wydawniczej dla różnych firm: książki, grafika reklamowa

                   WSPÓŁPRACA  z Dorotą Żarską przy projektach wybranych sal konferencyjnych

1995 – 2001   Praca w Telewizji Publicznej (TVP Program 1, TVP Program 2, TV Polonia)
                   Projekty i wykonawstwo animacji komputerowej (czołówki i przerywniki)
                   w technice 2D, 3D.
                   W dorobku ponad 50 czołówek (animacji komputerowych)

1984 – 1986   Starszy grafik w Naczelnej Redakcji dla Dzieci i Młodzieży,
                   Krajowej Agencji Wydawniczej w Warszawie

1982 – 1984   Asystent w Pracowni Typografii na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie

          1983   Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki

1977 – 1982   Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

          1982   Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki Warsztatowej
                   prof. Haliny Chrostowskiej
                   aneks do dyplomu w Pracowni Ilustracji Książkowej prof. Janusza Stannego


Około 45 wystaw indywidualnych i zbiorowych (grafiki, collage, rysunki, akwarele)
– prace w kolekcjach prywatnych  (Polska, USA, Francja, Szwecja, Niemcy, Węgry, Japonia)


BIBLIOGRAFIA:

- Katalog  2éme Convergence Jeune Expression, grudzień 1983, s. 80
- Katalog, International Experimental Art, Budapeszt 1985
- Katalog, International Art of Today, Budapeszt 1986
- Katalog, International Art Exhibition, Budapeszt 1987
- Katalog  V Biennale Sztuki Sakralnej, Gorzów Wlkp., Galeria BWA, kwiecień 1992, s.16
- Katalog  Warszawska Dekada Sztuki, ASP, 1992, s. 252
- Tygodnik Płocki nr 19/1020  5 maj 1992 Płock
- Kurier Mazowiecki nr 20/48  17 maj 1992 Płock
- Niedziela 14/1993 Częstochowa
- MAŁE DZIĘKCZYNIENIE (30 min. film o inspiracjach religijnych w twórczości
  T. M. Wiśniewskiego), Redakcja Katolicka TVP Program 1, 1993, autor: Maria Kossecka
- Berliner Morgenpost 27 wrzesień 1993 Berlin
- Berliner Morgenpost 19 październik 1993 Berlin
- Magazyn Polonijny  20 wrzesień 1996 Budapeszt
- Kurier Plus nr 117(453) 30 listopad 1996 New York
- Być Sobą  marzec 1997, Warszawa, s. 26-27
- W Drodze, nr 6, (286) 1997, (okładka)
- Inspiracje religijne w polskim malarstwie i grafice 1981-1991, Dominik Krzysztof Łuszczek,
  1999 s. 100, 102, 104, 107, 112, 114, 167-169, 172, 173, 223, 224, 233
- Katalog, Sztuka Dwóch Czasów, Muzeum Narodowe, Gdańsk 1999, s.112,179
- Katalog: IX Biennale Sztuki Sakralnej 2000
- Dziennik: Tygodnik Płocki nr 19/1020  5 Maj 1992 Płock
- Dziennik: Kurier Mazowiecki nr 20/48  17 Maj 1992 Płock
- Dziennik: Magazyn Polonijny  20 Wrzesień 1996 Budapest
- Dwutygodnik: Głos, vol. XV nr 12, 15 Juni 1998 Polish-American Media, New York, S.24
- Przewodnik po budynku firmy P&G Poland, CAST IN STONE, September 30, 2000
- Katalog: Wystawa Malarstwa Okręgu Warszawskiego ZPAP, Sierpień 2001, S. 32
- Katalog: Clermont-Ferrand, L’art polonais contemporain, 2001/2, nr 55
- Katalog: SACRUM 2002, Biennale Sztuki Sakralnej, Gorzów Wlkp., Kołobrzeg
- Książka: W Stronę Golgoty, Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1970-1999,  
  Renata Rogozińska, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2002, S. 232, 278-280

 

WSPÓŁPRACA

www.nck.pl
www.apostolicum.pl
www.awa.com.pl

www.apa.com.pl

 

Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tej strony lub jakiejkolwiek jej części bez upoważnienia może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
© 2008 zonedesign All rights reserved.
Cała zawartość strony: www.zonedesign.pl jest własnością Doroty Żarskiej i Tomasza M. Wiśniewskiego - o ile nie zaznaczono inaczej.
Wszystkie zawarte na stronach materiały, artykuły, zdjęcia nie mogą być wykorzystane bez zgody autora. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach jest zabroniona. Żadna część niniejszej Strony, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny i inny oraz nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych (nie dotyczy danych adresowych) bez zgody Doroty Żarskiej i Tomasza M. Wiśniewskiego.
Dorota Żarska i Tomasz M. Wiśniewski nie gwarantują, że zawarte na niniejszych stronach informacje są prawdziwe, wynikłe nieścisłości spowodowane są brakiem informacji. Każda osoba oglądająca niniejsze strony musi być świadoma, że zawarte na nich informacje mogą być niekompletne, mogą zawierać błędy lub być nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych na niniejszych stronach, należy najpierw je zweryfikować kontaktując się z Dorotą Żarską i Tomaszem M. Wiśniewskim.
Dorota Żarska i Tomasz M. Wiśniewski nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne lub cywilne mogące wyniknąć z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą na niniejszych stronach.
Materiały oraz informacje zawarte na niniejszych stronach są przedstawione na zasadzie "tak jak są", bez jakiejkolwiek gwarancji żadnego rodzaju, zarówno bezpośrednio wyrażonej jak i domniemanej, włączając w to bez żadnych ograniczeń jakąkolwiek gwarancję prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem tych stron. Nie zapewnia się również żadnej domniemanej gwarancji przydatności produktów do sprzedaży lub ich przydatności do jakiegokolwiek innego celu.
Jakakolwiek korespondencja przesłana pod adres zawarty na niniejszych stronach za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego, a autor stron nie jest zobowiązany do powstrzymania się od odtwarzania, publikacji lub jakiekolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej tą drogą korespondencji w jakimkolwiek celu. Dorota Żarska i Tomasz M. Wiśniewski mają zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju niniejszych stron.
Niniejsza strona może zawierać odnośniki (linki) do innych stron w Internecie, które nie są administrowane przez Dorotę Żarską i Tomasza M. Wiśniewskiego. W takim przypadku Dorota Żarska i Tomasz M. Wiśniewski nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych stron.
Dorota Żarska i Tomasz M. Wiśniewski rezerwują sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie zgodnie z prawem autorskim obowiązującym na terenie Polski.
Dz.U. 1994r. Nr 24 poz. 83