Dorota Żarska

Dorota Żarska (Wiśniewska)

 

BIOGRAFIA

Studia na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1975 – 79
(ASP w Gdańsku 1973 – 74). Dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni prof. Włodzimierza Witteka
na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1979.
Asystentura w Pracowni Projektowania Mebla prof. Teresy Kruszewskiej na Wydziale Architektury Wnętrz ASP
w Warszawie w latach 1980 – 81.
Projektuje wnętrza, meble, uprawia malarstwo sztalugowe i ścienne.
Blisko 40 wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

 

MEDAL

Medal za zasługi dla Diecezji Pelplińskiej od ks. bp Jana Bernarda Szlagi - 4 czerwca 2010

 

WAŻNIEJSZE REALIZACJE

Od 2014 do 2019-2020 kontynuacja pracy przy realizacji projektu wnętrza Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie.

2015 Projekt wnętrza Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Zakres projektu obejmuje: projekt posadzki, 

          kolorystykę, oświetlenie a także wytyczne dotyczące przywrócenia ładu przestrzennego wnętrza świątyni, z   

          uwzględnieniem renowacji oraz replik struktur niektórych zabytków ruchomych prowadzących do 

          przywrócenia ich historycznej formy. Projekt zawiera także sugestie dotyczące odtworzenia spójnego

          programu ikonograficznego w układach typologicznych Starego i Nowego Testamentu na podstawie

          zachowanych zdjęć w Instytucie Sztuki Państwowej Akademii Nauk i opisów źródłowych. Projekt podwójnego

          konfesionału szafowego.

2013 Projekt wnętrza Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu w Warszawie, kościół Matki Bożej

         Wspomożycielki Wiernych i projekt wyposażenia: retabulum, ławek, kropielnicy, drzwi. 

2013 Projekt modernizacji prezbiterium, ołtarza i ambony w Kościele św. Józefa Oblubieńca NMP, Warszawa

         Ursus oraz projekty chrzcielnicy, sedilii, sedii, ławek.

2012 – 2015 Projekt wnętrza Kościoła św. Jana Marii Vianneya, Gostkowo k. Bytowa - projekt aluminiowej stolarki

         okiennej, kolorystyka elewacji. Projekt tabernakulum i sygnaturki.

2007 – 2012 Projekt wnętrza Kościoła św. Jana Pawła II w Odolionie, całkowitego wyposażenia oraz monstrancji, 

         kielicha, relikwiarza, ornatu.

2006 Projekt kaplicy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
         w Kartuzach. Renowacja stacji Drogi Krzyżowej.
2005 Projekt kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym p.w.
         św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Ursusie. Projekt i realizacja   
         malarstwa ściennego.
2004 – 2012 Projekt modernizacji zabytkowego wnętrza neogotyckiego kościoła parafialnego p.w.

          św. Kazimierza w Kartuzach, objętego opieką konserwatorską oraz projekty całkowitego wyposażenia:

          projekt prezbiterium, ołtarzy, chrzcielnicy, ambonki, sedilli, sedii i ławek.
2003 – 2005 Projekt wnętrza kaplicy pod wezwaniem bł. Franciszki Siedliskiej w Domu Macierzystym
         Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Żdżarach. Malarstwo ścienne:  
         Najświętsza Rodzina, postać Matki Założycielki, 14 stacji Drogi Krzyżowej.
2001 – 2002 Modernizacja Kaplicy Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Malarstwo
         ścienne czternastu Stacji Drogi Krzyżowej, Jastrzębia Góra, ul. Kaszubska 9.
2001 Obraz olejny św. Andrzeja Boboli do ołtarza głównego w kościele parafialnym w Gąsiorach na  
         Podlasiu.
2000 – 2003 Siedziba firmy Procter&Gamble, Warszawa, ul. Zabraniecka 20, (projekty wspólnie
         z Tomaszem M. Wiśniewskim i realizacje), Malarstwo ścienne w Salch Konferencyjnych: Freedom,    
         Leonardo da Vinci, Labyrinth, Team Room, malarstwo na szkle w niszach Hallu Głównego,
         malarstwo ścienne w Fitness Center i pokoju masażu oraz projekt stołu konferecyjnego „Perpetum
         Mobile” ze stali i szkła. Projekt trzech mebli Hi-Fi: „Risk”, „Labyrinth”, „Castle” do sal
         konferencyjnych. Projekt wnętrz: Centrum Medycznego, Kantyna i Cafeteria (kompozycje
         ceramiczne z malarstwem ściennym). Malarstwo ścienne figuratywne w strefach toalet.
         Projekt trzech Sal Video-Konferencyjnych Matrix oraz stołu konferencyjnego Nettable ze stali
         i szkła i plexi z przewodami luminescencyjnymi. Projekt wnętrz sześciu sal konferencyjnych
         Matrix II, przestrzeni open space, strefy komunikacyjnej, kuchni pracowniczych, projekt dwóch
         stołów konferencyjnych Pentlink i Mediareader. Malarstwo ścienne w sześciu salach
         konferencyjnych Red Green Blue.
2000 Malarstwo ścienne (projekt i realizacja) – Plafon Sali Konferencyjnej w firmie Assistance,
         XXIII piętro w budynku Millennium Plaza (dawniej Reform Plaza), Warszawa, Al. Jerozolimskie.
1995 Kaplica Małych Sióstr Jezusa (projekt i realizacja) Zielonka koło Warszawy, ul. Powstańców 11
1994 Malarstwo ścienne (projekt i realizacja), Studio i Salon Muzyczny Radia Wawa, Warszawa, ul. Nowolipki 9b

 

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

2003 „Ptaki Pana Boga”, autorska książka dla dzieci podejmująca zagadnienia z symboliki biblijnej
         w sztuce, literaturze; druga z serii (tekst Dorota Żarska, koncepcja plastyczna książki i serii    
         wspólnie z Tomaszem M. Wiśniewskim), Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki.
2002 Ilustracje do książki „Różaniec Święty, Droga Krzyżowa” św. Josemaria Escrivá, Apostolicum,  
         Księgarnia św. Jacka.
2001 „Kalkulator Pana Boga” autorska książka dla dzieci podejmująca zagadnienia z symboliki biblijnej
         w sztuce, literaturze; (tekst Dorota Żarska, koncepcja plastyczna książki i serii wspólnie
         z Tomaszem M. Wiśniewskim), Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki.
1998 – 2001 Stała współpraca z miesięcznikiem „Miejsca Święte” (artykuły o sztuce).

1996 – 1998 Autorska rubryka „Ślady” (o sztuce chrześcijańskiej) w „Być Sobą”- miesięczniku dla
         młodzieży, Wyd. Pallotyni.
1994 – 1998 Koordynacja projektu wydania w formie bogato ilustrowanego albumu „Inspiracje religijne
         w polskim malarstwie i grafice 1981 – 1991” Dominika Krzysztofa Łuszczka, Wydawca: Społeczny
         Komitetu im. Ojca Dominika Łuszczka.
1988 Ilustracje do książek: „Pierwszy” Ludwik Jerzy Kern, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa,
         „Wycinanki”, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.            
1986 Ilustracje do książek dla dzieci: „Kolorowe Zagadki” nr 38, okładka i ilustracje, Krajowa Agencja
          Wydawnicza, Warszawa.
         „Wesołej zabawy”, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa
         „Wesołe minuty” nr 11, Krajowa Agencja Wydawnicza,Warszawa                                        
1984 Dwie publikacje z projektami i realizacjami autorskich strojów z dzianiny, Wydanie specjalne,
         Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
1983 Wydanie specjalne „Magazynu Rodzinnego” z autorskimi projektami mebli do pokoju dziecinnego.
1980 -1982 Autorska rubryka „Mieszkać Wygodniej“ (ilustrowane porady w zakresie urządzania
          mieszkań) w miesięczniku „Magazyn Rodzinny“.

 

BIBLIOGRAFIA

- Tygodnik: Niedziela w Warszawie, 12.03.2006
- Katalog: Sztuka Projektowania - Kraków 2002, Przestrzeń wnętrza i przedmiotu, Galeria ZPAP
  Pryzmat, S.35
- Książka: W Stronę Golgoty, Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1970-1999, Renata
  Rogozińska, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2002, S. 232, 278-280
- Dwutygodnik: ELLE Decoration, Luty/Marzec 2002, S. 25
- Miesięcznik: Podłogi, Styczeń 2002, S. 22-23
- Katalog: SACRUM 2002, Biennale Sztuki Sakralnej, Gorzów Wlkp., Kołobrzeg
- Katalog: Clermont-Ferrand, L’art polonais contemporain, 2001/2, nr 55
- Katalog: Wystawa Malarstwa Okręgu Warszawskiego ZPAP, Sierpień 2001, S. 32
- Katalog: Sztuka Projektowania 2001, S. 47
- Przewodnik po budynku firmy P&G Poland, CAST IN STONE, September 30, 2000
- Miesięcznik: Dobre Wnętrze,  Sierpień1998, Warszawa, S. 35-37
- Miesięcznik: Być Sobą,  Luty1998, Warszawa, S. 16-17
- Miesięcznik: ELLE, Czerwiec 1995, Warszawa, S. 33
- Miesięcznik: Projekt,  Maj 1986, Warszawa, S. 55
- Dwutygodnik: Głos, vol. XV nr 12, 15 Juni 1998 Polish-American Media, New York, S.24
- Dziennik: Magazyn Polonijny  20 Wrzesień 1996 Budapest
- Dziennik: Kurier Mazowiecki nr 20/48  17 Maj 1992 Płock
- Dziennik: Tygodnik Płocki nr 19/1020  5 Maj 1992 Płock
- Katalog: IX Biennale Sztuki Sakralnej 2000
- Katalog: Sacrum 2000, BWA Gorzów
- Katalog: Sztuka Dwóch Czasów, Muzeum Narodowe, Gdańsk 1999, S.113, 185
- Katalog: Dorota Żarska, Galeria Milano 1995  
- Katalog: VI Biennale Sztuki Sakralnej, 1994, S. 43
- Katalog: Warszawska Dekada Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych, 1992, S. 269
- Katalog: International Art Exhibition, Budapest 1987
- Katalog: International Art of Today, Budapest 1986
- Katalog: Międzynarodowy Plener Wikliniarski 1985
- Katalog: International Experimental Art, Budapest 1985

 

WSPÓŁPRACA

www.apostolicum.pl

www.felis.waw.pl

W temacie:
kościół p.w. św. Kazimierza, Kartuzy: wszystkie meble drewaniane
kościół p.w. św. Jana Pawła II, Odolion: sediilia, sedie
Kosciół p.w. św. Józefa Oblubienca NMP, Warszawa Ursus: sedilia, sedie, ławki
meble drewniane według mojego (D.Ż.) projektu wykonał www.meble.zwara.pl

W temacie:
kościół p.w. św. Kazimierza, Kartuzy:
wszystkie prace kamieniarskie według mojego (D.Ż.) projektu wykonał Jerzy Formella, Tel: +48 (58) 684 07 01
obraz olejny "Jezu Ufam Tobie" namalował Janusz Antosz, email: galeria.impresja@wp.pl

W temacie:
Procter&Gamble, Warszawa:
meble ze stali i szkła wykonała firma www.zkm.com.pl
(Stół konferencyjny „Perpetuum mobile”, „Machina Hi-Fi”, Stolik „Lądownik”,
Stóły konferencyjne: „NettableRED”, „NettableGREEN”, „NettableBLUE”,
Castel – mebel Hi-Fi, Labyrinth – mebel Hi-Fi, Risk – mebel Hi-Fi, “Bramka Hi-Fi”, stolik “Gol”)    

W temacie:
kościół bł. F. Siedliskiej, Żdżary:
drewniana figura Chrystusa w ołtarzu: rzeźbiarze Teresa i Tadeusz Zomer

W temacie:
Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, Warszawa Ursus:
(witraż w ołtarzu, witraż za monstrancją)
Kaplica adoracji p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kartuzy
(witraże w oknach) według mojego (D.Ż.) projektu wykonał Tomasz Tuszko, www.witrazesc.com.pl

W temacie:
Kosciół p.w. św. Józefa Oblubienca NMP, Warszawa Ursus:
chrzcielnicę według mojego (D.Ż.) projektu wykonała firma "Kamyk"

W temacie:
Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, kościół Matki Bożej Wspomożycielki, Warszawa:
ławki według mojego (D.Ż.) projektu wykonał Zbigniew Krzyt, zbigniew.krzyt@wp.pl

W temacie:
Kaplica Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, Warszawa Ursus
ławki według mojego (D.Ż.) projektu wykonał Krzysztof Marchwicki, tel. (22)751 29 32

 

Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tej strony lub jakiejkolwiek jej części bez upoważnienia może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
© 2008 zonedesign All rights reserved.

Cała zawartość strony: www.zonedesign.pl jest własnością Doroty Żarskiej i Tomasza M. Wiśniewskiego - o ile nie zaznaczono inaczej.
Wszystkie zawarte na stronach materiały, artykuły, zdjęcia nie mogą być wykorzystane bez zgody autora. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach jest zabroniona. Żadna część niniejszej Strony, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny i inny oraz nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych (nie dotyczy danych adresowych)

bez zgody Doroty Żarskiej i Tomasza M. Wiśniewskiego.
Dorota Żarska i Tomasz M. Wiśniewski nie gwarantują, że zawarte na niniejszych stronach informacje są prawdziwe, wynikłe nieścisłości spowodowane są brakiem informacji. Każda osoba oglądająca niniejsze strony musi być świadoma, że zawarte na nich informacje mogą być niekompletne, mogą zawierać błędy lub być nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych na niniejszych stronach, należy najpierw je zweryfikować kontaktując się

Dorotą Żarską i Tomaszem M. Wiśniewskim.
Dorota Żarska i Tomasz M. Wiśniewski nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne lub cywilne mogące wyniknąć z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą na niniejszych stronach.
Materiały oraz informacje zawarte na niniejszych stronach są przedstawione na zasadzie "tak jak są", bez jakiejkolwiek gwarancji żadnego rodzaju, zarówno bezpośrednio wyrażonej jak i domniemanej, włączając w to bez żadnych ograniczeń jakąkolwiek gwarancję prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem tych stron. Nie zapewnia się również żadnej domniemanej gwarancji przydatności produktów do sprzedaży lub ich przydatności do jakiegokolwiek innego celu.
Jakakolwiek korespondencja przesłana pod adres zawarty na niniejszych stronach za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego, a autor stron nie jest zobowiązany do powstrzymania się od odtwarzania, publikacji lub jakiekolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej tą drogą korespondencji w jakimkolwiek celu. Dorota Żarska i Tomasz M. Wiśniewski mają zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji,

metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju niniejszych stron.
Niniejsza strona może zawierać odnośniki (linki) do innych stron w Internecie, które nie są administrowane przez Dorotę Żarską i Tomasza M. Wiśniewskiego. W takim przypadku Dorota Żarska i Tomasz M. Wiśniewski nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych stron.
Dorota Żarska i Tomasz M. Wiśniewski rezerwują sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie zgodnie z prawem autorskim obowiązującym na terenie Polski.
Dz.U. 1994r. Nr 24 poz. 83