Dorota Żarska
kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa kościół Wszystkich Świętych Warszawa

kościół Wszystkich Świętych Warszawa

PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ (OD 2014)

Z  A  K  R  E  S    P  R  O  J E  K  T  U

   - Projekt strefy sacrum z uwzględnieniem norm i kanonów odnowionej
     liturgii posoborowej
   - Projekt układu posadzki kościoła górnego i kruchty
   - Kolorystyka wnętrza kościoła uwzględniającą badania konserwatorskie
   - Sugestie do przywrócenia ładu przestrzennego wnętrza świątyni z
     uwzględnieniem renowacji oraz replik struktur niektórych zabytków
     ruchomych przywracających ich historyczną formę
   - Sugestie dotyczące odtworzenia spójnego programu
     ikonograficznego w układach typologicznych Starego i Nowego
     Testamentu na podstawie zachowanych zdjęć w Instytucie Sztuki
     Polskiej Akademii Nauk i opisów źródłowych.
   - Projekt wstępny oświetlenia

   - Projekt podwójnego konfesjonału szafowego / 2015

H I S T O R I A

     Kościół Wszystkich Świętych stanowi ważną część dziedzictwa narodowego. Ze względu na wysoką wartość zabytkową i artystyczną 1 lipca 1965 r. świątynia została wpisana do rejestru zabytków pod nr 170. Kościół wg projektu Henryka Marconiego (1792-1863), pochodzącego z rodziny włoskich artystów, jednego z najwybitniejszych architektów Warszawy tamtej doby budowano w latach: 1861-83; budowa wież 1892-93. Kościół był i jest największą Świątynią w Warszawie (dł. 75 m; szer. 29, w ramionach krzyża 40 m), od ponad 100 lat należy do grupy największych kościołów w Polsce.