Dorota Żarska
KAZIMIERZ SOSNKOWSKI

KAZIMIERZ SOSNKOWSKI

Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny œwiatowej. Książę niezłomny czy Hamlet w mundurze?
tekst: Ireneusz Wojewódzki
wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury (Kurs Na Kulturę)
Projekt serii, projekt graficzny i typograficzny, okładka