Dorota Żarska
Kaplica szkolna Kaplica szkolna Kaplica szkolna

Kaplica szkolna

Kaplica, Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie.
2006. Projekt ołtarza: Kaplica, Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
Sióstr Nazaretanek w Warszawie