Dorota Żarska
Kalkulator Pana Boga Kalkulator Pana Boga Kalkulator Pana Boga Kalkulator Pana Boga Kalkulator Pana Boga Kalkulator Pana Boga Kalkulator Pana Boga Kalkulator Pana Boga

Kalkulator Pana Boga

koncepcja plastyczna książki i serii Dorota Żarska i Tomasz M. Wiśniewski
tekst:  Dorota Żarska
opracowanie graficzne, rysunki, zdjęcia, skład i łamanie: Tomasz M. Wiśniewski
Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum