Dorota Żarska
INTERCULTURAL CONTACTS

INTERCULTURAL CONTACTS

Intercultural contacts in the Western Carpathian area at the turn
of the 2nd and 1st millennium BC
tekst: Marcin S. Przybyła
wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury (Kurs Na Kulturę)
Projekt serii, projekt graficzny i typograficzny, okładka