Dorota Żarska
Furniture Furniture Furniture Furniture Furniture

Furniture

Meble Hi-Fi do sal konferencyjnych
Procter&Gamble, ul. Zabraniecka, Warszawa 2002
Stylistyka projektowanych mebli, zastosowane materiały i kolorystyka nawiązują

do charakteru sal konferencyjnych, także nazwami własnymi.