Dorota Żarska
Czasy Czasy Czasy Czasy Czasy Czasy Czasy Czasy

Czasy

Czołówki, przerywniki zrealizowane dla Telewizji Polskiej S.A. dla Programu 1,
Programu 2, TVPolonia w latach 1995-2001